ತಂಬಾಕು ಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಚಿತ ಪಡೆಯಿರಿ! ಪ್ರತಿದಿನ 14 ಸಾವಿರ ಜನರನ್ನ ನುಂಗುತ್ತ…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here